Securitatea la Incendiu

Toate instalatiile privind detectia, semnalizarea si avertizarea la incendiu sunt sub incidenta legii.
Firmele de specialitate isi desfasoara activitatea conform “NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR Partea a IV-a Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu”

Informatii detaliate